Gdzie szukać odpowiedniej terapii dla dziecka?

Sfera emocjonalna odgrywa u małych dzieci niezwykle ważną rolę w ich dalszym rozwoju, ponieważ to od niej zależy zdolność radzenia sobie z odbiorem dużej ilości silnych bodźców czy adaptacji do ciągle zmieniających się warunków. Właśnie dlatego sytuacje, gdy dziecko nie rozwija się w sposób harmonijny, budzi u rodziców spory niepokój. Obawy wiążą się przede wszystkim z obserwacjami, że jakiegoś typu emocji jest za dużo, zbyt mało bądź nie występują one wcale. Podobnie jest w przypadku wystąpienia problemów psychomotorycznych takich jak np. zaburzenia mowy czy koordynacji rąk. Aby móc sobie z nimi poradzić, wiele poradni psychologiczno-pedagogicznych oferuje fachową pomoc w postaci dedykowanych dzieciom zajęć terapeutycznych. Nie każdy rodzic jednak wie, czym należy się kierować przy wyborze konkretnego ich rodzaju.

Jak powinna wyglądać terapia dla dzieci?

Niezależnie od rodzaju terapii, w jakiej będą uczestniczyć dzieci, poradnia powinna oferować bezpieczną przestrzeń oraz kompleksowe wsparcie emocjonalne, dostosowane do wieku małego pacjenta. Jednocześnie musi ona zapewniać narzędzia i akcesoria, które posłużą do wprowadzania zmian w myślach, uczuciach i reakcjach malucha. Ważne jest chociażby organizowanie zabaw, aby w czasie ich trwania dziecko nabywało nowe, zgodne z celami terapii wzorce zachowania. Inną znaczącą różnicą między terapią przeznaczoną dla dorosłych a terapią dla dzieci jest położenie nacisku na upewnienie się, że maluchy rozumieją, co się z nimi dzieje i że nie borykają się z problemem same. W zależności od typu leczonej dysfunkcji terapia może odbywać się na różnych zasadach, to jest z jednym dzieckiem, z dzieckiem i rodzicem lub obojgiem rodziców, a nawet z więcej niż jednym dzieckiem bądź jedną rodziną.

Co wziąć pod uwagę, szukając odpowiedniej terapii dla dziecka?

W procesie szukania odpowiedniej terapii dla naszej pociechy kluczową rolę odgrywa postać terapeuty – istotne jest nie tylko jego wykształcenie i przygotowanie merytoryczne do pracy, ale też ciepło, serdeczność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów z małymi pacjentami. Warto wiedzieć, czy dany specjalista miał już styczność z podobnymi problemami oraz jakie metody stosuje do ich leczenia. Istotne jest także pełne zrozumienie potrzeb dziecka oraz czy między nim a terapeutą występuje odpowiednia chemia. Terapie dla dzieci oferowane w naszej poradni skupiają się na zainteresowaniach maluchów i wykorzystują niewerbalne sposoby komunikacji z nimi oparte na grach, sztuce itp. Przed podjęciem decyzji o wybraniu danej terapii zaleca się odbycie co najmniej trzech oddzielnych konsultacji. Dodatkowo warto przygotować przed konsultacjami zestaw pytań dotyczących podejścia terapeuty do prowadzonych zajęć oraz tego, czego rodzic chciałby od nich oczekiwać.