Zasady korzystania z zajęć z hipoterapii

Definicja terapii mówi, że są to określone sposoby leczenia różnych schorzeń lub zaburzeń. Chociaż często “leczenie” kojarzy się z przyjmowaniem różnego rodzaju leków albo z zabiegami obywającymi się w szpitalach, to terapie mogą mieć różnego rodzaju formy, często w ogóle nie związane z typowymi medykamentami.

Wiemy przecież, że niektóre schorzenia mają podstawy leżące dużo głębiej niż tylko w fizyce naszego ciała. Chociaż i z takimi chorobami można walczyć na wiele sposobów. Jednym ze sposobów wspomagających leczenie i funkcjonowanie osób, szczególnie tych bardzo młodych, cierpiących na różne dolegliwości jest hipoterapia. Czym ona w ogóle jest i jakie są podstawowe zasady korzystania z niej? Właśnie to postaramy się omówić w dzisiejszym artykule.

Hipoterapia – czym tak naprawdę jest?

Zacznijmy od tego czym w ogóle jest hipoterapia. Gdybyśmy chcieli komuś wytłumaczyć na czym polega to powiedzielibyśmy, że jest to jedna z form terapii, w której wykorzystuje się pozytywny, wręcz leczniczy wpływ kontaktu ze zwierzęciem - a w tym przypadku dokładnie z koniem - na poprawę funkcjonowania pacjenta. Tak naprawdę, hipoterapia oddziałuje psycho-motorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie w tym samym momencie. Pomaga zatem pacjentowi na wielu płaszczyznach i może być wykorzystywana przy różnych zaburzeniach czy schorzeniach. Dobroczynne dla zdrowia fizycznego jak i psychicznego skutki kontaktu z koniem znane były już w starożytności, jednak jako metoda leczenia pojawiły się ponownie w nowoczesnej medycynie konwencjonalnej w latach 50. - 60. XX wieku, zwłaszcza w takich specjalizacjach jak neurologia, ortopedia czy psychiatria. Warto zaznaczyć, że w naszym kraju, czyli w Polsce, pod pojęciem hipoterapii rozumie się właściwie wszystkie działania terapeutyczne związane z jazdą konną, jak i kontaktem z samym zwierzęciem. Należy również podkreślić, że hipoterapia jest traktowana jako metoda uzupełniająca cały proces leczniczy i w związku z tym nie może być stosowana jako jedyna forma terapii.

Jak przygotować się do hipoterapii?

Oczywiście hipoterapia odbywa się pod nadzorem i kierownictwem osoby prowadzącej takie zajęcia. W związku z tym zawsze należy postępować zgodnie z poleceniami takiej osoby. Jeśli chodzi o przygotowanie do tego typu terapii, to najważniejszą sprawą jest odpowiedni strój pacjenta. Chodzi przede wszystkim o to, aby założyć długie, nieograniczające i niekrępujące ruchów spodnie oraz pełne, najlepiej sięgające za kostkę buty. Takie ubranie zapewni wystarczającą ochronę przed ewentualnymi obtarciami w czasie jazdy. Oczywiście obowiązkowe jest także założenie na głowę kasku lub tak zwanego toczka, jednak te elementy w większości przypadków zapewnia ośrodek, niemniej warto o to dopytać. Warto także pamiętać o pewnych przeciwwskazaniach. Mogą to być na przykład bardzo mocne alergie dotyczące skóry lub dróg oddechowych lub silne i częste ataki padaczkowe. Oczywiście takie sprawy omówić powinien lekarz kierujący na hipoterapię, jednak dodatkowo mogą to zrobić także osoby, które ją prowadzą.

Ogólne zasady dotyczące korzystania z zajęć hipoterapii

Tutaj od razu należy podkreślić, że główne zasady korzystania z zajęcia hipoterapii określa ośrodek prowadzący takie zajęcia. Jednakże wiele ogólnych zasad jest istotnych w każdym wypadku potrzeby zastosowania hipoterapii. Pierwsza i najważniejsza sprawa to fakt, że osoba chcąca skorzystać z tej formy terapii musi posiadać aktualne skierowanie lekarskie zawierające rozpoznanie i informację o braku przeciwwskazań do korzystania z tej formy terapii. Jest to podstawa przyjęcia na hipoterapię. Często wymagana jest także podpisana zgoda rodziców, jeśli terapia dotyczy dzieci. Druga ważna sprawa dotyczy tego, o czym już wspominaliśmy, czyli tego, że to osoba prowadząca jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, więc należy stosować się do jej poleceń. Szczególnie ważne jest to w temacie doboru zabezpieczeń i asekuracji dla osób korzystających z hipoterapii. Kolejna sprawa to to, że zajęcia takie odbywają się indywidualnie, czyli jeden hipoterapeuta pracuje z jednym pacjentem. Ostatnią ważną sprawą jest to, kto może skorzystać z takich zajęć. Hipoterapia skierowana może być do osób w różnym wieku, chociaż stosuje się ją szczególnie w kontekście dzieci. Terapia ta jest bardzo pomocna w leczeniu dzieci chorych na autyzm. Okazuje się bowiem, że konie w pewien sposób wykazują wiele podobieństw w sposobie reagowania na bodźce, jak osoby autystyczne. Hipoterapię stosuje się także u pacjentów z nieprawidłowym wzorcem chodzenia, ale również w przypadku dzieci z zespołem Downa, osób ze stwardnieniem rozsianym, z neuropatią, z porażeniem mózgowym, ze skoliozą, po amputacjach, z upośledzeniem umysłowym dowolnego stopnia.