Nasza kadra:

Aneta BiłosAneta Biłos - Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Ukończyłam pedagogikę resocjalizacyjną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, a także pedagogikę sądowo-penitencjarną w Pedagogium Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie zdobywając tytuł magistra. Posiadam również kwalifikacje z zakresu Edukacji elementarnej-pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej jak również Terapii pedagogicznej z oligofrenopedagogiką , które uzyskałam na studiach podyplomowych. Dodatkowo posiadam uprawnienia do diagnozy i prowadzenia terapii metodą integracji sensorycznej uzyskując Certyfikat I° i II° uzyskane w Centrum Terapii Behawioralnej i Ośrodku Wczesnej Interwencji  Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, a także terapeuty EEGBiobiofeedback  w  EEG INSTYTUT w Warszawie . Obecnie poszerzam swoje kwalifikacje zawodowe na studiach z zakresu psychologii zmierzając do uzyskania tytułu zawodowego magister psychologii. Ukończyłam również liczne szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu Mediacji  Sądowej – Certyfikat w Ośrodku Konsultacyjno-Mediacyjnym w Lublinie, z zakresu terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu-ASD, kinezjologii edukacyjnej, umiejętności trenerskich w Psychologicznym Centrum Rozwoju w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Garwolinie, Młodzieżowym Ośrodku Młodzieżowym, Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie na oddziale całościowych zaburzeń rozwojowych , Sądzie Rejonowym w Rykach i Puławach jako kurator sądowy w pionie rodzinnym. Obecnie pracuję jako nauczyciel dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych , a także jestem założycielką i pełnie funkcję Dyrektora i terapeuty w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej  w Żelechowie. Obiektem moich zainteresowań badawczych i naukowych jest neuropsychoterapia , psychologia człowieka. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem terapii dzieci i diagnozy , młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi.

 

Izabela Targońska- psycholog 

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w LublinieKierunek: Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne2013 –2018
 • Katolicki Uniwersytet LubelskiKierunek:PsychologiaTytuł: Magister psychologiiSpecjalność:Psychologia kliniczna2015 –2018 
 • Katolicki Uniwersytet LubelskiKierunek: Ekonomia

 

Psycholog Izabela Targońska

Anna Filiks- terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie:

 • Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, kierunek: Edukacja i terapia osób z zaburzeniamize spektrum autyzmu:
 • studia podyplomowe; Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie-Centrum Integracji Sensorycznej, kierunek: Integracja Sensoryczna
 • studia podyplomowe; Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach,Wydział Pedagogiczny, kierunek: Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką
 • studia podyplomowe Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach,Wydział Pedagogiczny, kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
 • studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika przedszkolna- studia podyplomowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w WarszawieWydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika opiekuńczo- wychowawczaz ustawodawstwem rodzinnym
 • studia magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie,Wydział Pedagogiczny, kierunek: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z ustawodawstwem rodzinnym- studia licencjackie

 

Terapeutka Anna Filiks

Iga Ukalska - psycholog

WYKSZTAŁCENIE:

 • Studia podyplomowe: Diagnoza i terapia neuropsychologiczna (UMCS)
 • Studia podyplomowe:Przygotowanie pedagogiczne (WSH)
 • Studia podyplomowe: Diagnoza, terapia i edukacja osób z autyzmem(UMCS)
 • Studia magisterskie: Psychologia wspierania jakości życia (KUL)Moduł: Psychologia społeczna i kulturowa 

Szkolenie PECS Poziom 1 (PYRAMID Polska)

 • Echolalia —przegląd badań (Scolaris)
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu-w diagnostyce klinicznej(SPECTRUM ASC-MED)
 • Zaburzenia psychiczne i rozwojowe a spektrum autyzmu. Współpraca z lekarzem psy-chiatrą w kompleksowej terapii dziecka (Fundacja Pomoc Autyzm)
 • Trudne zachowania osób z autyzmem, model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie (Synapsis)
 • Zaburzenia języka i komunikacji u Małego Dziecka (autyzm dziecięcy, Zespół Asperge-ra, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy)-diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego(Pareo-Centrum Terapii Logo-Ped)
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, wersja polska (PEP-3-PL) w dia-gnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmuDiagnoza dymensjonalna zaburzeń rozwoju (Centrum Metody Krakowskiej)
 • Razem w domu. Skuteczna regulacja emocji w czasach niepewności (Sotis) 
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu u kobiet i dziewczynek (Fundacja Pomoc Autyzm)
 • Konferencja w ramach Międzynarodowego Dnia Autyzmu (Fundacja Bambini) 
 • Skala Inteligencji Stanford Binet 5 (szkolenie kwalifikacyjne)
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu (Synapsis)
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego -KORP(diagnoza funkcjonalna dziecka) 
 • Międzynarodowa Konferencja Dialog dla Autyzmu w Europie (Synapsis)
 • Sympozjum Autyzm a praktyka oparta na dowodach (SWPS i Centrum Terapii Auty-zmuSOTIS 
 • Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych z perspektywy specjalisty (PARPA) 
 • Warsztat Metody aktywizujące w pracy z grupą 
 • Warsztat Zaburzenia sensoryczne w autyzmieSzkolenie Trening Umiejętności Społecznych
 • Szkolenie Zaburzenia ze spektrum autyzmu

 

Psycholog Iga Ukalska

Mariola Zięcina-neurologopeda

Wykształcenie:

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,Studia I stopnia, pedagogika specjalna: specjalność: logopedia 
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  Studia II stopnia, pedagogika specjalna: specjalność: logopedia 
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe: neurologopedia  
 • Szkolenie „Kliniczna Skuteczność Biofeedback’u – Nowoczesne technologie wspomagania edukacji i rozwoju ”Zajęcia metodyczne na temat: „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”
  Czynny udział w pracę Fundacji na rzecz osób i dzieci z autyzmem „Autyzmowcy "Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 

 

Neurologopeda Mariola Zięcina

Kinga Buczek - promotor zdrowia, psychodietetyk

Ukończyła Wyższą Szkołę Teologiczno-Humanistyczną w Podkowie Leśnej.

 

Kinga Buczek - promotor zdrowia, psychodietetyk

 

Jolanta Kondej- psycholog , psychoterapeuta

 

Jolanta Kondej- psycholog , psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii Klinicznej ukończonej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na studiach podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, tytuł psychoterapeuty uzyskany podczas 4-letniego Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

 

Iwona Olkowicz -pedagog specjalny , terapeuta ręki

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, a także pedagogika wczesnoszkolna. Absolwentka pedagogiki specjalnej na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Certyfikat Terapeuty Ręki w zakresie terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia -masaż.

 

Iwona Olkowicz -pedagog specjalny , terapeuta ręki

 

Pracownik Edyta Malinowska

 

Edyta Malinowska

 WYKSZTAŁCENIE:

 • PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie,
  Studia: II stopnia
  Kierunek: pedagogika, specjalność: logopedia; 2011/2015
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,
  Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda, 2007/2008
 • Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie,
  Studia: podyplomowe
  Wydział Wychowania Fizycznego i Turystyki, specjalność: wychowanie fizyczne i zdrowotne; 2006/2007
 • Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach Kurs pedagogiczny; 2004/2005 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach
  Studia: licencjackie, kierunek: zarządzanie, specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw; 2000/2004