Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Głównym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej. Swoje zadania poradnia realizuje głównie poprzez diagnozę, konsultacje, terapię a także działalność profilaktyczną i informacyjną. Chcemy w procesie rozwoju dziecka współpracować z rodzicami, traktując ich jako partnerów, angażując w pracę nad trudnościami, pokazując możliwe drogi pokonania problemu. Bowiem to właśnie rodzice są dla nas wiarygodnym źródłem informacji o dziecku i najbardziej wnikliwymi obserwatorami jego zachowań. Proces terapeutyczny pragniemy uczynić dla dziecka nie tylko efektywnym, ale i atrakcyjnym, stąd też podczas zajęć wykorzystujemy najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny przeznaczony do terapii dzieci.

Wydawane przez Poradnię opinie respektowane są we wszystkich  szkołach i placówkach. Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą, która została opracowana z myślą o stworzeniu dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków rozwoju przy jednoczesnym współdziałaniu rodziców, nauczycieli.

 

Bawiące się dzieci