Klauzula informacyjna

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedmiotowej korespondencji przez Administratora Danych Osobowych Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Al. Legionów 34; 08-400 Garwolin, na potrzeby realizacji statutowych celów jednostki, toczących się postępowań administracyjnych oraz prowadzonych rozmów/negocjacji oraz realizacji postanowień zawartych umów.
  2. Jednocześnie Adresat oświadcza, iż: Zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
  3. Dokumenty przesłane tą elektroniczną transmisją zawierają poufne informacje pochodzące od nadawcy tej transmisji. Informacje zawarte w niej są przeznaczone wyłącznie dla odbiorcy określonego powyżej. Jeśli nie jesteś adresatem tej wiadomości e-mail, podkreślamy, iż nie jesteś uprawniony do upowszechniania, kopiowania, dystrybuowania lub dokonywania innych czynności w odniesieniu do zawartości tego e-maila.
  4. Jeżeli wiadomość tą otrzymałeś przypadkiem, prosimy o natychmiastowy kontakt z nami oraz o przekazanie dokumentów w niej zawartych do siedziby jednostki na adres: aneta.bilos@op.pl