Diagnoza psychologiczna dzieci - Garwolin

Diagnoza psychologiczna dzieci jest procesem pozwalającym na wyjaśnienie mechanizmów psychologicznych, powodujących trudności w uczeniu się i nieprawidłowym zachowaniu. W ten sposób można poznać, jakie wewnętrzne problemy pokazuje swoim zachowaniem dzieckoDiagnoza psychologiczna dzieci jest rodzajem wieloaspektowego badania psychologicznego, które odkrywa źródło problemów w funkcjonowaniu dziecka. Diagnozować można zarówno dzieci, jak i młodzież. Dodatkową cechą diagnozy psychologicznej jest wyodrębnienie jednostek wybitnie uzdolnionych. Pozwala także określić zaburzenia neurorozwojowe u dzieci niepełnosprawnych.

Wczesna diagnoza psychologiczna dzieci, którą realizujemy w naszej poradni psychologicznej pozwala na szybką reakcję i możliwość stymulowania zaburzeń psychoruchowych u dzieci, dzięki czemu zapobiec można późniejszym niepowodzeniom w edukacji i relacjach rówieśniczych. Za diagnozę dziecka odpowiada psycholog wspierany przez specjalistów z zakresu pedagogiki, logopedii czy psychoterapii.

 

Jak wygląda diagnoza psychologiczna dzieci?

W czasie diagnozy psychologicznej młodszych dzieci, w spotkaniach uczestniczą także rodzice. Starsze dzieci tylko na pierwsze spotkanie przychodzą z rodzicami. Na diagnozę składają się wywiady, które przybierają formę rozmowy na temat zaburzenia, dotychczasowego rozwoju oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym i domowym. Bardzo ważna jest także obserwacja zachowania, którą wykonuje psycholog-diagnosta. Przeprowadzane są także wystandaryzowane testy psychologiczne i pedagogiczne, dzięki którym ocenić można rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dziecka. Wyniki diagnozy są omawiane, zostają zaproponowane również odpowiednie formy pomocy terapeutycznej.