Poradnia psychologiczna dla dzieci

Poradnia psychologiczna dla dzieci jest miejscem, w którym rodzice mogą liczyć na pomoc specjalistów przy zaburzeniach rozwojowych swoich dzieci. Pracownicy Niepublicznej Poradni Psychologiczno-pedagogicznej w Garwolinie są ekspertami, którzy w toku prowadzonej terapii dokonają diagnozy psychologicznej dziecka. W poradni psychologicznej można znaleźć także pomoc w zaburzeniach zachowania dziecka, przy zrozumieniu sytuacji trudnych oraz leczeniu dysleksji i dysgrafii.

Aby zgłosić się do poradni psychologicznej, nie trzeba mieć skierowania. Warto jednak na pierwszą wizytę zabrać książeczkę zdrowia dziecka wraz z aktualnymi wynikami badań. Jeśli dziecko objęte było wcześniej opieką pedagogiczno-psychologiczną lub przychodni psychologicznej dla dzieci, warto okazać wyniki testów i treść opinii.

Nasza poradnia znana jest z szybkich i trafnych diagnoz psychologicznych, skutecznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz szerokiej oferty zajęć specjalistycznych, wykorzystywanych w toku terapii.

 

Kiedy zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien zgłosić się każdy rodzic, który ma obawy dotyczące edukacji dziecka. W naszej placówce mogą Państwo skorzystać z porady w zakresie:

  • wspierania rozwoju intelektualnego dziecka,
  • diagnozowania zaburzeń rozwojowych (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia),
  • diagnozowanie zaburzeń mowy – wsparcie logopedy.

Czasami wizyta w poradni psychologicznej odbywa się po obserwacji dokonanej przez nauczyciela lub wychowawcę.